top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hợp tác cùng chuỗi icafe SBN tại TP Quy Nhơn

Loại dự án

Nhiếp ảnh

Ngày

Tháng 4 năm 2023

Địa điểm

Thành Phố Quy Nhơn

Ngày

Tháng 04/20203

Vai trò

Chịu trách nhiệm tư vấn cung cấp hoàn bộ hệ thống phần mềm vận hành Bootroom, Phần mềm tính tiền, phần mềm udate game và phương án tự động hóa quy trình làm việc tại icafe cyber

loại dự án

Hợp tác chuỗi icafe, cyber game

Đồng hành và cung cấp phần mền cập nhật game và giải pháp mạng cho hệ thống icafe SBN premium tại TP Quy Nhơn.

bottom of page